Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności, obejmująca również zasady dotyczące korzystania z plików cookies,  informujemy,że administratorem Państwa danych osobowych jest

BONUS-SERWIS s.c. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85   


Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu kontaktu z administratorem danych osobowych należy kierować na adres: [email protected]

BONUS-SERWIS s.c. jako administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów przestrzegając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

BONUS-SERWIS s.c. jako administrator danych osobowych użytkowników i klientów, zbierając i przetwarzając dane osobowe użytkowników i klientów stosuje zasady wynikające z obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych przepisów, minimalizacji danych osobowych i ograniczenia celu przetwarzania, przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych, ograniczenia czasu przetwarzania i przechowywania danych do niezbędnego minimum.

Użytkownik/klient może być poproszony przez BONUS-SERWIS s.c. o podanie niezbędnych danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych przez użytkownika/klienta jest dobrowolne, może być koniecznym do skorzystania z usługi/produktu BONUS-SERWIS s.c., w tym do zawarcia umowy na usługę/produktu z firmą BONUS-SERWIS s.c. W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usługi/produktu oferowanych przez naszą firmę.

Dane osobowe podawane przez użytkowników przetwarzane są  do celów: zakupu przez użytkownika/klienta produktów i usług , obsługi użytkownika/klienta w zakresie świadczonych przez nas usług, prowadzenia działań marketingowych w zakresie produktów i usług oferowanych przez BONUS-SERWIS s.c.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią / Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią / Pana zgodzie, ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, wyślij wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres BONUS-SERWIS s.c. ul. Toruńska 85,  87-800 Włocławek.

Witryna stworzona na platformie